مشاوره تولید محتوا

دلیل فراگیرشدن و اهمیت تولید محتوا و بازرایابی از طریق تولید محتوا ارتقای سطح آگاهی مشتریان است. مشتریان امروزی جستجوگر شده اند و دیگر به سادگی هر شعار و تبلیغی را باور نمی کنند و مجذوب تبلیغات پر زرق و برق نمی شوند بلکه خود اقدام به تحقیق و مقایسه می کنند و در نهایت برندی را انتخاب می کنند که ارزشی برای آن ها ایجاد نماید. در چنین شرایطی، تولید محتوا در بین تمام رویکردهای بازاریابی بیشترین قابلیت را در برقراری ارتباط با مخاطبان دارد و سعی می کند در خلال ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع مورد علاقه مخاطب، ارزش های برند را نیز به او بشناساند و همزمان با اعتمادسازی در مخاطب، او را به خرید ترغیب نماید.