مشاوره راه اندازی کسب و کار

بدیهی است که با وجود تمام پرسش های بی جوابی که دارید و نیز رقبایی که از قبل مشتریان خود را جذب کرده اند و تبدیل به نامی شناخته شده در بازار هستند، نمی توانید بی گدار به آب بزنید. باید بدانید که تنها جذاب بودن ایده کسب و کار کافی نیست. ضعف و عدم برنامه ریزی صحیح در اجرا، اثر خود را به سرعت در کسب وکارهای نوپا نشان خواهد داد و بسیار بوده اند کسب و کارهایی که به دلایل مختلفی همچون استراتژی نادرست، داشتن توقعات غیرمنطقی و عدم آمادگی برای مواجهه با بحران های مالی، به سرعت شکست خورده اند. از طرف دیگر کسب و کارهای نوپا تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند که این خود بر پیچیدگی ماجرا اضافه می کند.