نویسنده: utabmanager

مقالات

انواع بازاریابی

در این مقاله به بررسی مهمترین روش‌های بازاریابی می‌پردازیم. بازاریابی عصبی (Neuromarketing) بازاریابی عصبی یکی از شیوه‌های نوین بازاریابی می‌باشد که تلفیقی از دو علم بازاریابی و عصب‌شناسی است. بازاریابی عصبی با انتقال پیام و مفهوم بازاریابی به افراد به افزایش احتمال خرید…

مقالات

بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی نقطه شروعی برای تحلیل بازار سیاسی است. بازاریابی سیاسی، بازاریابی نظرات و دیدگاه‌هایی در مورد موضوعات سیاسی می‌باشد. به طور کلی بازاریابی سیاسی برای تاثیرگذاری بر روی آراء افراد در انتخابات به وجود آمده است. بازارها در سیاست از افرادی با…

مقالات

برندسازی چیست؟

برند از آن واژه‌هایی می‌باشد که این روزها زیاد به گوش می‌رسد اما معنای آن کمتر درک می‌شود. اکثر افراد تصور می‌کنند که برند تنها شامل رنگ سازمانی، فونت، لوگو و دیگر جنبه‌های بصری یک کمپانی می‌شود. در واقع برند تصویر ذهنی مخاطب…