Switching Costs

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Switching Costs

هزینه های تغییر محصول

به هزینه های پنهانی اشاره دارد که مصرف کننده در هنگام تغییر محصول مصرفی خود به محصول دیگر، با آن روبه رو است.

در این موارد هزینه ها ممکن است غیر پولی باشند، مانند هزینه های اجتماعی یا روانی، هزینه های تحقیق و یادگیری یا به طور ساده فعالیت های مورد نیاز برای اطلاع دادن به دوستان و خویشاوندان درباره‌ی شماره‌ی تلفن جدید باشند؛ یا پولی باشند، مانند کارمزدهای ترخیص، تجهیزات، نصب و راه اندازی و غیره.  هزینه‌های تغییر محصول مصرفی بر رقابت تأثیر می گذارد. حتی اگر مجموع هزینه های تغییر محصول بیشتر از تفاوت قیمت باشد، مصرف کنندگان به یک تأمین کننده‌ی ارزان قیمت تر روی نمی آورند. در این صورت، گفته می‌شود که مصرف کنندگان به یک تأمین کننده تعلق خاطر دارند و اگر شرکتی این تعلق خاطر را مدیریت کند، می تواند قیمت هایش را بدون ترس از دست دادن مشتریان، تا نقطه ی معینی بالا ببرد؛ زیرا اثرات پولی و غیرپولی این تغییر محصول آنها را در موقعیتی که هستند، حفظ می کند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 93

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن: 88458845-021 شبکه های اجتماعی 09128845912

خطا نکنید ! مشاوره بگیرید !

یوتاب

در شرکت تبلیغاتی و توسعه کسب و کار یوتاب شما به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید.