Mission Statement

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Mission Statement

بیانیه ماموریت

شرحی از تاریخچه‌ی شرکت، سلیقه‌های مدیریتی، دغدغه‌های محیطی منابع در دسترس و شایستگی‌های اختصاصی است. این بیانیه به پرسش «ما از چه کسب و کاری هستیم؟»

پاسخ‌هایی مشتمل بر تمرکز کلی و مبسوط و مشتری گرا می دهد. بیانیه‌ی مأموریت، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری شرکت را هدایت می کند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 101

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن: 88458845-021 شبکه های اجتماعی 09128845912

خطا نکنید ! مشاوره بگیرید !

یوتاب

در شرکت تبلیغاتی و توسعه کسب و کار یوتاب شما به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید.