فرهنگ واژگان

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Mall lntercept

مصاحبه‌ی انفرادی در مرکز خرید

زمانی که پژوهشگران بازار در یک مرکز خرید، افراد رهگذر را به عنوان نمونه انتخاب می کنند و از آنان درخواست می کنند به تعدادی پرسش پاسخ دهند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 409
Mantra

حقیقت درونی/ مانترای نام تجاری

یک عبارت کوتاه (معمولا ۳ تا ۵ کلمه‌ای) ملهم از باطن نام تجاری که روح تثبیت موقعیت نام تجاری را دربر می‌گیرد. مانترا معمولاً از ترکیب سه اصطلاح شکل می گیرد.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 444
Mark

علامت

بخشی از نام تجاری که شامل نماد، طرح، رنگ یا حرفی متمایز است.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 433
Market

بازار

کلمه‌ی «بازار» معانی مختلفی دارد، از قبیل اشاره به مکان واقعی یا فرضی خرید و فروش اجناس، میزان تقاضای یک محصول یا خدمت مانند «بازاری گسترده برای خودروهای عتیقه وجود دارد» و نیز کسب و کار خرید و فروش یک کالای ویژه مانند «بازار دانه‌ی سویا».

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 435
Market Attractiveness

جذابیت بازار

میزان پتانسیل بالقوه‌ی سود در یک بازار یا صنعت معین که عواملی از قبیل اندازه‌، نرخ رشد و ماهیت رقابتی بازار فعلی را مشتمل می‌شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 409
Market Broadening

توسعه‌ی بازار

توسعه‌ی بازار، استراتژی‌ای است که شرکت در آن نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان فعلی خریدار محصول یا خدمت خود را به منظور عرضه‌ی محصول یا خدمتی دیگر برای فروش به آنان ارزیابی می‌کند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 426
Market Coverage Strategies

استراتژی‌های پوشش بازار

به طور عمومی شرکت‌ها برای انتخاب و هدف قرار دادن بازارها، پنج استراتژی زیر را به کار می‌گیرند:

1- تمرکز بر بازاری خاص (که بر یک بخش مشخصی از بازار تمرکز می‌کند).

2- تخصصی کردن محصول (که یک محصول خاص را برای کل بازارها تولید می‌کند).

3- تخصصی کردن بازار (که همه‌ی محصولات را برای یک بازار خاص تولید می‌کند).

4- تخصصی کردن انتخابی (که محصولات را برای فرصت‌های مختلف موجود در بازار به منظور فروش به افراد مختلف تولید می‌کند).

 5- پوشش کامل (که برای هر مشتری یک محصول تولید می‌کند). 

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 449
Market Crystallization

تبلور/ تثبیت بازار

شیوه‌ای که در آن بخش‌های بازاری را که هنوز به طور کامل تثبيت نشده‌اند، برای بررسی نیازهای مشابه افراد در آن بازار، با احتمال نیاز به چیزی که هنوز در آن بازار وجود ندارد و برای برآورده کردن آن نیازها شناسایی می‌کنند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 435
Market Defense

دفاع از بازار

آنچه شرکت برای مقابله با پیشرفت‌های رقیب فعلی یا احتمالی انجام می‌دهد، «دفاع از بازار» نامیده می شود و استراتژی های مختلفی به شرح زیر را دربر می گیرد:

1- ایجاد موانعی برای ورود به بازار

 ۲- افزایش هزینه های ورود به بازار

 ٣- کاهش جذابیت بازار به وسیله‌ی کاهش قیمت ها

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 424
Market Demand

تقاضای بازار

تقاضای بازار، حجم کل محصول یا خدمت خریداری شده توسط یک گروه خاص از مشتریان در یک بازار مشخص و در طی دوره‌ی زمانی معینی است.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 401
Market Diversification

تنوع بخشیدن به بازار، تنوع بازار

یک استراتژی رشد که شرکت‌ها از طریق آن محصولات و بازارهای جدید را به طور همزمان افزایش می‌دهند؛ اما محصولات و بازارهایی که عموماً به فعالیت‌های فعلی آن‌ها مرتبط نیستند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 421
Market Extension Strategy

استراتژی گسترش بازار

منظور به کارگیری و استفاده از استراتژی بازاریابی مخصوص یک کشور، در هنگام گسترش و نفوذ به دیگر کشورها است. از طرف دیگر، استراتژی گسترش نام تجاری از ارزش‌های یک نام تجاری مشهور برای توسعه در بازارها یا بخش‌های جدید بازار استفاده می‌کند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 434
Market Followers

پیروان بازار

شرکت‌هایی که منابع، تعهد، سهم بازار یا تخصص تحقیق و توسعه‌ی مورد نیاز را در به چالش کشاندن رهبران بازار برای یک موقعیت رقابتی‌تر ندارند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 424
Market Fragmentation

تفکیک شدن/ قطعه قطعه شدن بازار

زمانی است که بخش‌های جدید با نیازها، خواسته‌ها و تمایل‌های خاص خود، از بازارهای همگن سابق پا می‌گیرند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، به وفاداری نام تجاری خدشه وارد می‌شود و سودمندی بازاریابی انبوه کمتر می‌گردد.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 517
Market Intermediaries

واسطه‌های بازاریابی

گاهی اوقات با عنوان دلال نیز یاد می‌شوند. واسطه‌های بازاریابی افراد و شرکت‌هایی هستند که به گردش محصولات از سازندگان آن‌ها تا استفاده‌کنندگانشان کمک می‌کنند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 397
Market Leader

رهبر بازار

شرکت یا نام تجاری‌ای که در صنعت خود برجسته است و بیشترین سهم بازار را داراست، هدف آن داشتن جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های تولید است و بیشترین انعطاف‌پذیری و مهارت را در ساخت استراتژی‌ها دارد.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 404
Market Position

موقعیت در بازار، موضع در بازار

موضع در بازار، قدرت نسبی یک نام تجاری (یا شرکت) در مقابل دیگر نام‌های تجاری یا شرکت‌ها در بازاری خاص است که می‌تواند به عنوان میزان فروش در فضای رقابتی یا میزان فروش به عنوان درصدی از کل بازار لحاظ شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 402
Market Potential

پتانسیل بالقوه یا احتمالی در بازار

برآوردی از ظرفیت بازار یا کل فروش‌های احتمالی محصول یا خدمت در طی یک دوره‌ی زمانی مشخص که می‌تواند به عنوان سهم بازار، شرکتی مشخص تعریف شود که به طور منطقی می‌توان انتظار دست‌یابی به آن را داشت.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 401
Market Research

تحقیقات بازار، تحقیق یا پژوهش در بازار

رویکرد منظم و سیستماتیک برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات مورد نیاز برای گرفتن تصمیم‌های منطقی بازاریابی.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 427
Market Segmentation

تقسیم بندی/ بخش بندی بازار

گروه بندی مجموعه‌ی وسیعی از مشتریان در بازار به گروه های کوچکتر بر اساس نیازها، خواسته‌ها و عادت های خرید مشابه.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 396
Market Share

سهم بازار

سهم بازار، تعداد کل واحدهای فروخته شده یا ارزش دلاری یک محصول خاص است که به صورت درصدی از تعداد کل واحدهای فروخته شده به وسیله‌ی تمام رقبا در یک بازار معین بیان می شود. (همچنین، اندازه‌ی بازار به کل میزان فروش احتمالی به دلار به وسیله‌ی هر رقیب در آن بازار گفته می شود.)

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 419
Marketing

بازاریابی

بازاریابی فرایندی است که از طریق برنامه‌ریزی، قیمت گذاری، هماهنگی ترفيع و توزیع، ایده‌ها، اجناس یا خدمات را به بازار وارد می کند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 402
Marketing Audit

بازرسی / ممیزی بازاریابی

یک بررسی، تحلیل و ارزیایی دوره‌ای و منظم از ساختار، اهداف جزئی استراتژی‌های تشکیلات، اهداف کلی، طرح‌های عملیاتی و نتایج گروه بازاریابی.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 377
Marketing Control System

سیستم کنترل بازاریابی

سامانه‌ای که طرح های بازاریابی را بررسی می‌کند تا دریابد آیا نتیجه های مورد انتظار را ارائه می‌دهند یا خیر.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 350
Marketing Cost Analysis

تحلیل هزینه‌ی بازاریابی

ابزار مورد استفاده در برنامه‌ریزی بازاریابی که هزینه‌های مرتبط با توسعه، تولید، فروش، ترفیع و توزیع یک محصول یا خدمت را برای بخش‌های معین بازار بررسی می‌کند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 390
Marketing Metrics

متریک‌های بازاریابی

متریک‌های بازاریابی معیارهایی هستند که به شرکت‌ها در ارزیابی کلی عملکرد بازاریابی آن‌ها از قبیل سهم بازار، هزینه‌های تبلیغات و ترفیع و میزان پاسخ‌های کسب شده از طریق بازاریابی مستقیم و تبلیغات کمک می‌کنند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 370
Marketing Mix

آمیزه‌ی بازاریابی

انتخاب محصولات با توجه به تصمیم‌هایی درباره‌ی قیمت، مکان و ترفیع که یک شرکت مشخص برای ادامه‌ی سطوح مطلوب فروش در بازارهای هدف خود به کار می‌برد.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 380
Marketing Myopia

نزدیک بینی بازاریابی

این اصطلاح عموماً به قصور شرکت در تعریف شایسته و متناسب اهداف خود اشاره دارد. فقدان چشم‌انداز ممکن است به تأکید بیشتر بر ویژگی‌ها و مزایای خاص محصول و تاکید کمتر بر نیازها و خواسته‌های مصرف کنندگان منجر شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 380
Marketing Planning

برنامه ریزی بازاریابی

به فرایند منظم و سیستماتیک ارزیابی فرصت ها و منابع بازاریابی و تنظیم اهداف بازاریابی گفته می شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 411
Mass Marketing

بازاریابی انبوه

به فرایند استفاده از رسانه‌های جمعی برای فروش گسترده‌ی محصول یا خدمت به یک گروه هدف بزرگ گفته می‌شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 388
Masterbrand

نام تجاری اصلی

اسم تجاری اصلی که شرکت برای محصولات و خدماتش در سرتاسر یک کسب و کار به کار می‌برد.

 

 

 

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 374
Measurement

اندازه‌گیری، سنجش

اندازه‌گیری به تعیین حد، اندازه، مقدار یا میزان چیزی به ویژه در مقایسه با یک نوع استاندارد شناخته‌شده گفته می‌شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 407
Media

رسانه های جمعی

شامل همه‌ی ابزارهای ارتباط جمعی از چاپی (روزنامه ها و مجله ها) گرفته تا الکترونیکی (رادیو و تلویزیون) و رایانه‌ای (وب سایت و غیره).

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 403
Media Buying

خرید رسانه ها

خرید رسانه ها، خدمت ارائه شده توسط آژانس های تبلیغاتی خاص است که مستلزم مذاکره با رسانه های مختلف برای خرید زمان یا فضا برای نمایش آگهی ارباب رجوع می باشد. خرید رسانه ها در واقع پرداخت پول برای تبلیغات شرکت است.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 399
Media Kit

کیت رسانه ای

بسته‌ای از مطالب مربوط به ترفیع و تبلیغ در فروش که توسط رسانه‌ها برای ترغیب افراد به تبلیغات توزیع می‌شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 422
Media Planning

برنامه ریزی رسانه های جمعی

در برنامه ریزی رسانه‌ها، شرکت ها اهداف استراتژیک خود را تحلیل وظایف منطقی و قابل اجرای روزانه ی خود را برای بیشتر کردن سرمایه گذاری مورد نظر در ترفیع و تبلیغ تنظیم می کنند، نتیجه‌ی این فرایند یک «طرح رسانه‌ای جمعی» نامیده می‌شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 378
Merchandising

تجارت، تبلیغات بازرگانی، عرضه‌ی کالا

تجارت اصطلاحی است که معانی بسیاری (عموماً همسو) دارد.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 385
Merger

ادغام یا تلفیق شرکت‌ها

منظور ترکیب دو یا چند شرکت در یک ماهیت واحد است. به نوعی، یکی از شرکت‌ها با جذب همه‌ی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دیگر به آن‌ها کمک می‌کند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 384
Message-Channel-Market (MCM)

پیام- وسیله‌ی ارتباطی- بازار

دیدگاه اینتربرند درباره‌ی ساده کردن مسیر برندینگ و ارتباطات بازاریابی است. در بارزترین شکل آن، ارتباطات بازرگانی و تجاری در پی شناسایی یک بازار مطلوب برای پیشنهاد خود می‌باشد.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 367
Messaging

پیام، پیام‌رسانی

پیام، شرح و بیانیه‌ای مختصر و مهم از مسایل و مزایای مرتبط با محصول یا خدمت است. پیام موضوعی است که پیوسته از طریق ترکیبی از مجاری ارتباطی شرکت برای دسترسی بهتر به مخاطبان هدفش منتقل می‌شود.

 

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 400
Messaging Matrix

ماتریکس پیام/ پیام‌رسانی

از دیدگاه اختصاصی اینتربرند که مخاطبان اصلی یک نام تجاری را شناسایی می کند؛ مخاطبانی که می توانند به عنوان گروه‌های تأثیرگذار بر بخش های بزرگتر بازار عمل کنند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 395
Messaging Options

گزینه ها /حق انتخاب های پیام رسانی

گزینه‌های پیام رسانی می‌توانند شامل جایزه ها، رضایت نامه ها و گواهینامه مقایسه های ارائه‌ی بخشی از زندگی، جاذبه‌های بشردوستانه و غیره باشند و برای انعکاس ارزش‌ها و منافع نام تجاری انتخاب می شوند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 382
Metrics

متریک ها، معیارها

به طور کلی، متریک ها، اندازه گیری ها و معیارهای طراحی شده برای پیگیری توسعه‌ی محصول هستند و باعث اندازه گیری تأثیر اصلاحات و بهبودهای فرایند در شرکت می شوند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 401
Mission Statement

بیانیه ماموریت

شرحی از تاریخچه‌ی شرکت، سلیقه‌های مدیریتی، دغدغه‌های محیطی منابع در دسترس و شایستگی‌های اختصاصی است. این بیانیه به پرسش «ما از چه کسب و کاری هستیم؟»

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 387
Multi-brand Strategy

استراتژی استفاده از چند نام تجاری

استراتژی یک شرکت منفرد که به جای یک نام تجاری با چندین نام تجاری متناقض و رقابتی به بازار وارد می شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 380
Multi-Segment Strategy

استراتژی چندبخشی

استراتژی‌‌ای که تعدادی از بخش‌های مجزای یک بازار را هدف قرار می‌دهد و سپس آمیزه‌ی بازاریابی مجزا و متمایزی را برای هر بخش توسعه می دهد.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 390

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن

          021-88458845

شبکه های اجتماعی

           09128845912

خطا نکنید! مشاوره بگیرید!

یوتاب

در شرکت تبلیغاتی و توسعه کسب و کار یوتاب شما به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید.