Brand Valuation

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Brand Valuation

ارزیابی نام تجاری

ارزیابی نام تجاری، ارزش مالی نام تجاری را ارزیابی می کند، هر چند دامنه وسیعی از شیوه ها در دسترس هستند، اما رویکرد «استفاده اقتصادی» هم اکنون گسترده ترین رویکرد شناخت شده و مورد استفاده است.

استفاده اقتصادی، ارزش نام تجاری را توسط شناسایی درآمدهای آتی آن و تنزیل آنها به ارزش خالص فعلی با استفاده از نرخ تنزیل ارزیابی می کند و در نتیجه ریسک درآمدهایی که تحقق می یابد منعکس می نماید. رویکرد استفاده اقتصادی توسط اینتربرند در سال 1988 توسعه یافت. این متدولوژی، بازار ساختار یافته و ارزیابی نام تجاری را با تحقیق مالی همراه می کند. این ارزیابی ها تصمیم گیری مدیریت را در بسیاری از حوزه ها مانند سرمایه گذاری بهینه شده کسب و کار، مدیریت پرتفولیو، مجوزها، برنامه ریزی مالیات، حمایت قانونی و حمایت معامله های ادغام و خرید هدایت می کنند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 56

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن: 88458845-021 شبکه های اجتماعی 09128845912

ارتباط با یوتاب

خطا نکنید ! مشاوره بگیرید !

یوتاب

در مشاوره رایگان یوتاب شما صرفا به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید .پس از اگاهی در نهایت آرامش بهترین تصمیم را خواهید گرفت .گرفتن بهترین تصمیم یا اتخاذ بهترین راهبرد در حوزه های مختلف دغدغه اصلی و مهم بسیاری از مدیران می باشد. با گسترش تکنولوژی و ظهور شبکه های اجتماعی، دنیای برندینگ، تبلیغات و بازاریابی دستخوش تغییرات جدی شده و شیوه های سنتی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار می گیرند.