Brand

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Brand

نام تجاری

ترکیبی از ویژگی های مشهود، غیر مشهود، و نمادین شده در یک علامت تجاری که اگر به درستی مدیریت شوند، ارزش و اعتبار به همراه می آورند. "ارزش" تعبیرات مختلفی دارد.

نام تجاری از دیدگاه مصرف کننده یا بازاریابی، قول و تحویل یک تجربه از دیدگاه تجارت، تضمین درآمدهای آتی و از جنبه ی قانونی،تکه ای قابل تفکیک از دارایی فکری است. هدف نام تجاری ایجاد روابطی است که درآمدهای آتی را با رشد ترجیح و وفاداری مشتری ایجاد و تضمین می کند. نام های تجاری تصمیم گیری را آسان می کنند، اطمینان از کیفیت محصول را برآورده می سازند و گزینه ای مناسب، متفاوت و معتبر را در میان پیشنهاد های متناقض (در حال رقابت) ارائه می دهند.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 100

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن: 88458845-021 شبکه های اجتماعی 09128845912

خطا نکنید ! مشاوره بگیرید !

یوتاب

در شرکت تبلیغاتی و توسعه کسب و کار یوتاب شما به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید.