Bottom-up planning

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Bottom-up planning

برنامه ریزی پایین به بالا

اشاره به زمانی دارد که مدیریت ارشد، طرح هایی را از مدیران یا حوزه های سطح پایین برای گنجاندن در برنامه ریزی بازاریابی یا شرکت درخواست می کند.

این فرآیند به معنای تشویق سطوح پایین رتبه برای کسب اهداف عملیاتی است. بدین ترتیب، آنان فعالانه در فرایند برنامه ریزی مشارکت می کنند این نوع برنامه ریزی برعکس برنامه ریزی بالا به پایین است که در آن اهداف کلی و جزئی توسط مدیریت ارشد تعیین می شود و از طریق سلسله مراتب سازمانی پایین می رویم تا به آن اهداف دست یابیم.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 52

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن: 88458845-021 شبکه های اجتماعی 09128845912

ارتباط با یوتاب

خطا نکنید ! مشاوره بگیرید !

یوتاب

در مشاوره رایگان یوتاب شما صرفا به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید .پس از اگاهی در نهایت آرامش بهترین تصمیم را خواهید گرفت .گرفتن بهترین تصمیم یا اتخاذ بهترین راهبرد در حوزه های مختلف دغدغه اصلی و مهم بسیاری از مدیران می باشد. با گسترش تکنولوژی و ظهور شبکه های اجتماعی، دنیای برندینگ، تبلیغات و بازاریابی دستخوش تغییرات جدی شده و شیوه های سنتی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار می گیرند.