Awareness

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Awareness

آگاهی

آگاهی یعنی میزان دانش مصرف کننده درباره یک نام تجاری خاص. هر دو تکنیک تحقیق کمی و کیفی برای تعیین توانایی مصرف کننده در شناسایی یک نام تجاری در مقابل نام های تجاری رقبا استفاده می شوند.

این تکنیک ها قادرند جزئیات کافی را در رابطه با یک خرید بیان کنند. آگاهی از نام تجاری یک معیار عمومی برای اثربخشی ارتباطات از بازاریابی است. آگاهی بدون کمک، بی اختیار و خودانگیخته صورت می گیرد؛ در حالی که آگاهی با کمک یا ترغیبی زمانی شکل می گیرد که یک نام تجاری از میان دیگر نام های تجاری فهرست و مشخص شده، شناسایی شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 56

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن: 88458845-021 شبکه های اجتماعی 09128845912

ارتباط با یوتاب

خطا نکنید ! مشاوره بگیرید !

یوتاب

در مشاوره رایگان یوتاب شما صرفا به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید .پس از اگاهی در نهایت آرامش بهترین تصمیم را خواهید گرفت .گرفتن بهترین تصمیم یا اتخاذ بهترین راهبرد در حوزه های مختلف دغدغه اصلی و مهم بسیاری از مدیران می باشد. با گسترش تکنولوژی و ظهور شبکه های اجتماعی، دنیای برندینگ، تبلیغات و بازاریابی دستخوش تغییرات جدی شده و شیوه های سنتی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار می گیرند.