Awareness

درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
Awareness

آگاهی

آگاهی یعنی میزان دانش مصرف کننده درباره یک نام تجاری خاص. هر دو تکنیک تحقیق کمی و کیفی برای تعیین توانایی مصرف کننده در شناسایی یک نام تجاری در مقابل نام های تجاری رقبا استفاده می شوند.

این تکنیک ها قادرند جزئیات کافی را در رابطه با یک خرید بیان کنند. آگاهی از نام تجاری یک معیار عمومی برای اثربخشی ارتباطات از بازاریابی است. آگاهی بدون کمک، بی اختیار و خودانگیخته صورت می گیرد؛ در حالی که آگاهی با کمک یا ترغیبی زمانی شکل می گیرد که یک نام تجاری از میان دیگر نام های تجاری فهرست و مشخص شده، شناسایی شود.

نویسنده: یوتاب
کلیک ها: 104

یوتاب اینجاست

 تهران، خ مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پ32، ط3، واحد16

تلفن: 88458845-021 شبکه های اجتماعی 09128845912

خطا نکنید ! مشاوره بگیرید !

یوتاب

در شرکت تبلیغاتی و توسعه کسب و کار یوتاب شما به دانش و آگاهی لازم جهت اخذ بهترین تصمیم رهنمون می شوید.